Arbetsinriktad rehabilitering

Arbetsgivaren har idag ett stort ansvar när det gäller att hantera rehabilitering av sjukskrivna medarbetare.
Nya regler och förhållningssätt gör att detta tar mycket tid och kraft. Bl a arbetar vi sedan 2012, på uppdrag av extern leverantör till Arbetsförmedlingen, som specialist (psykoterapi) inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering.

Här erbjuder vi oss att vara en samarbetspartner där vi bidrar med kunskap och stöd:
  • Vi koordinerar kontakterna med berörda myndigheter.
  • Vi medverkar till att ta fram en handlingsplan för den sjukskrivne medarbetaren enligt de krav som ställs.
  • Vi stödjer arbetsgivaren i dennes chefsansvar.

Vi erbjuder även den sjukskrivne medarbetaren hjälp och stöd att komma vidare. Att hitta sina möjligheter och finna sammanhang och mening i sitt liv. Hjälp att hitta kompensatoriska resurser. Detta ger många gånger ett avstamp till att söka andra arbeten eller studier som passar bättre.