Handledning

Handledning handlar mycket om energi och inspiration och vi erbjuder:

Arbetshandledning med målsättningen att stödja, inspirera och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom sitt yrkesområde.

Det kan handla om att diskutera enskilda personer, reda ut olika roller och hur man bäst bemöter sina klienter. Handledning kan också vara av avlastande karaktär vilket ger den anställde möjligheten att reflektera och vädra sina tankar.

Chefshandledning där vår utgångspunkt är att det krävs trygga och insiktsfulla ledare med god självkännedom. Att hitta handlingsalternativ och framkomliga vägar i situationer som du brottas med.