Coaching

Att vara coach innebär för oss att bli din personliga tränare. Ann-Charlotte är diplomerad coach och samarbetspartner med Newstart (www.newstart.se). Vi uppmuntrar till självinsikt och nytänkande samtidigt som vi delar med oss glädje, kunskap, energi och kreativitet. Det upplägg vi erbjuder innebär att vi finns med under hela processen som en jämnbördig partner som:

  • hjälper dig till en ökad motivation
  • bidrar till en personlig utveckling
  • leder dig framåt mot de mål du sätter
All vår coachning handlar för oss om att få individen att upptäcka sina styrkor. Att kunna använda dem på ett optimalt sätt, att undanröja eller ta sig förbi hinder, att kunna formulera och nå mål, att frigöra energi och kreativitet. Inte sällan handlar det också för individen att förändra sin syn på sig själv.

Ofta kan en coachning också innefatta att klienten får konkreta uppgifter att jobba med eller fundera över mellan våra träffar.

Coachningen kan användas vid olika situationer i livet. Det kan handla om att utvecklas i sin arbetsroll, att hitta vidare i karriären, att hitta nytt jobb eller för att nå andra mål i livet.

Välkommen att höra av dig!