Psykoterapi & Existentiella samtal

Många människor behöver någon gång en utomstående professionell person att samtala med om sin livssituation.
Vi erbjuder samtal för kortare eller längre tid, krisbearbetning, stöd eller psykoterapi. Vi kommer tillsammans fram till vad som passar dina behov bäst.

Det kan gälla arbetslöshet, sjukdom, känsla av ensamhet, stress, relationsproblem etc. Vi behöver ta reda på vilka vi är, gripa efter våra möjligheter och acceptera våra begränsningar. Det låter både enkelt och självklart, men är i själva verket mycket svårt.

Vi erbjuder såväl individuella samtal som gruppsamtal